top of page

אירועים והרצאות - חודש יוני

*** השעות המצוינות בפרסום הן לפי שעון ישראל ***

  • שיטת לימודי המתמטיקה בארה"ב
    ההרצאה מיועדת להורים שילדיהם עולים לכיתה ח-י"ב ותעסוק בהבדלי הלימוד בין ישראל לארצות הברית ההרצאה תועבר בשפה האנגלית על ידי מורה למתמטיקה בתיכון בניו ג'רזי
  • הכרות עם השפה והתרבות האמריקאים
    ההרצאה תעסוק בהבדלי התרבות בין ישראל לארצות הברית וכיצד הם באים לידי ביטוי בשפה ובאינטראקציה הבינאישית ההרצאה תועבר בשפה האנגלית
bottom of page