top of page

אירועים והרצאות - חודש יוני

*** השעות המצוינות בפרסום הן לפי שעון ישראל ***

 • שיטת לימודי המתמטיקה בארה"ב
  שיטת לימודי המתמטיקה בארה"ב
  Sun, Jun 13
  Zoom
  Jun 13, 2021, 9:00 PM
  Zoom
  Jun 13, 2021, 9:00 PM
  Zoom
  ההרצאה מיועדת להורים שילדיהם עולים לכיתה ח-י"ב ותעסוק בהבדלי הלימוד בין ישראל לארצות הברית ההרצאה תועבר בשפה האנגלית על ידי מורה למתמטיקה בתיכון בניו ג'רזי
 • הכרות עם השפה והתרבות האמריקאים
  הכרות עם השפה והתרבות האמריקאים
  Mon, Jun 07
  Zoom
  Jun 07, 2021, 9:00 PM
  Zoom
  Jun 07, 2021, 9:00 PM
  Zoom
  ההרצאה תעסוק בהבדלי התרבות בין ישראל לארצות הברית וכיצד הם באים לידי ביטוי בשפה ובאינטראקציה הבינאישית ההרצאה תועבר בשפה האנגלית
bottom of page